NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
tijdschriften
Alle tijdschriften zijn te verkrijgen via deze site, bij NAi Boekverkopers en in alle andere boekwinkels.

OASE - Tijdschrift voor architectuur

OASE

OASE is een onafhankelijk, internationaal, tweetalig (Nederlands/Engels) tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Oase onderscheidt zich door een inhoudelijke reflectie op het onderwerp. Er verschijnen drie nummers per jaar. Elk nummer is gewijd aan een actueel thema en biedt een belangrijke bijdrage aan het internationale vakdebat.
> Lees meer...


OPEN - Cahier over kunst en het publieke domein

OPEN

Open is een cahier waarin vanuit een cultureel perspectief gereflecteerd wordt over de hedendaagse publieke ruimte: door een thematisch onderzoek naar de veranderende condities van de publieke ruimte en nieuwe opvattingen over openbaarheid wil Open een structurele bijdrage leveren aan de theorievorming over deze onderwerpen en een podium voor reflectie zijn over én voor de sociaal-culturele en artistieke praktijk.
> Lees meer...


DASH - Delft Architectural Studies on Housing

DASH

DASH staat voor Delft Architectural Studies on Housing Design. DASH is een nieuwe periodiek, geheel gewijd aan het woningontwerp in samenwerking met de Leerstoel Woningontwerp van de TU Delft. Naast de Nederlandse traditie en actualiteit komen de internationale ontwikkelingen aan de orde. Het woningontwerp is in Nederland nog altijd een van de grootste en belangrijkste opgaven voor architecten. De wereldwijde faam van de Nederlandse traditie van woningbouwontwerp staat in schril contrast met de huidige woningbouwpraktijk, die zich steeds meer beperkt tot een herhaling van bestaande oplossingen.
> Lees meer...


HUNCH - The Berlage Institute on Architecture, Urbanism and Landscape

Hunch 14

De nieuwe Hunch neemt vanuit een Nederlands perspectief mondiale kwesties en ideeën onder de loep die bepalend zijn voor de gebouwde omgeving en het internationale architectuurdiscours. Hunch is een architectuurtijdschrift dat de ontwikkelingen in de disciplines op het gebied van de gebouwde omgeving tegen het licht houdt en op zoek gaat naar alternatieve productie- en consumptiewijzen. Hunch combineert actuele, theoretische en praktische onderwerpen tot een waardevolle bron van analytische ideeën en productieve strategieën.
> Lees meer...


POSITIONS - Journal on Modern Architecture and Urbanism

POSITIONS

Positions is een nieuw, internationaal en interdisciplinair tijdschrift geheel gewijd aan de geschiedenis, theorie en analyse van de moderne architectuur en stedenbouw na 1900. Met een internationale redactie en met medewerking van de meest vooraanstaande specialisten uit het veld, vormt het een gezaghebbend platform voor nieuw en baanbrekend onderzoek, beslissende inzichten, nieuwe agenda's en debat.
> Lees meer...

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com
Veranderd: Tuesday, October 29, 2013