NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Ed Dammers, Willemieke Hornis, Jaap de Vries

Schoonheid is geld!
Naar een volwaardige rol van belevingswaarden in kosten-batenanalyses

Vormgeving: Typography & other serious matters, paperback met grote flap, 17 x 24 cm
Tekst in Nederlands, ISBN 90-5662-458-x / 978-90-5662-458-3, € 22,50

NAi Uitgevers i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag

Schoonheid is geld!De aanleg van de Tweede Maasvlakte, de Zuidas in Dok- of Dijkvariant, de Hoge Snelheidslijn of de Nieuwe Sleutelprojecten rondom de HSL-locaties: het zijn projecten die zich kenmerken door grootschalige ingrepen in de fysieke ruimte. De hoge kostenoverschrijdingen waarmee dit soort projecten veelal gepaard gaan, maken duidelijk hoe belangrijk het is om hun kosten en baten in kaart te brengen en in de besluitvorming mee te nemen. Dit kan via de zogenoemde maatschappelijke kosten-batenanalyse. Toch blijven in die analyse verschillende kosten en baten buiten beschouwing, omdat ze zich (nog) niet in euro's laten vertalen. Denk aan belevingswaarden, zoals de architectonische vormgeving of het mogelijk verlies aan open ruimte.

In deze bundel staat de vraag centraal of belevingswaarden in geld kunnen worden uitgedrukt opdat zij in kosten-batenanalyses kunnen worden meegewogen. Over deze vraag schreven RPB-onderzoekers Ed Dammers, Willemieke Hornis en Jaap de Vries een essay. Vooraanstaande mensen uit de onderzoeks- en ontwerpwereld reageerden erop: Elisabeth Ruijgrok en de hoogleraren Piet Rietveld en Carl Koopmans, ontwerper Noël van Dooren en rijksbouwmeester Mels Crouwel.

> Laatste exemplaren verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com