NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Aldert de Vries, Hans van Amsterdam en Hedwig Thorborg

Indelen en afbakenen
Ruimtelijke typologieën in het beleid

Vormgeving: Typography Interiority & Other Serious Matters, paperback met grote flap, 120 pagina's, 17 x 24 cm
Tekst in Nederlands, ISBN 90-5662-547-0 / 978-90-5662-547-4, € 22,50

NAi Uitgevers i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag

Indelen en afbakenenHet gebruik van typologieën zoals 'woonmilieus' of 'stadsgewesten' in het ruimtelijk beleid heeft vaak als doel ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Toch leidt het gebruik ervan op nationale schaal echter niet altijd tot beter beleid. De typologieën kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, ze sluiten te weinig aan bij de (lokale) beleidspraktijk en overheden bijten zich vaak te zeer vast in zo'n typologie. Bovendien wordt het voor het rijk steeds moeilijker om via nationale typologieën te sturen, doordat het ruimtelijk beleid sinds de Nota Ruimte (2004) grotendeels in handen van provincies en gemeenten ligt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de studie 'Indelen en afbakenen. Ruimtelijke typologieën in het beleid' van het Ruimtelijk Planbureau.

Ruimtelijke typologieën spelen een rol op nationaal niveau maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Zowel de kenmerken van typologieën als de toepassing en doorwerking ervan in het beleid verschillen echter sterk. De onderzoekers hebben daarom onderzocht welke rol typologieën spelen, en in hoeverre keuzes in typologiegebruik het succes van beleid beïnvloeden. Dit deden zij aan de hand van vier beleidsthema's: woonmilieu, bebouwd gebied, detailhandelslocatie en achterstandswijken. Doel van de studie is beleidsmakers bewust te maken van de manieren waarop nationale, ruimtelijke typologieën als beleidsinstrument worden ingezet, welke afwegingen daarbij komen kijken en welke risico's dat met zich meebrengt.> Laatste exemplaren verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com