NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Centraal Planbureau, Ruimtelijk Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau

Ex ante toets Nota Ruimte

Vormgeving: Typography & other serious matters, paperback met grote flap, 68 pagina's, 17 x 24 cm
tekst in Nederlands, ISBN 90-5662-412-1, € 17,50

NAi Uitgevers i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag

Ex ante toets Nota RuimteOp verzoek van de minister van VROM hebben de planbureaus een ex ante toets uitgevoerd op de Nota Ruimte. In deze toets analyseren het CPB, RPB en SCP in welke mate de doeleinden van het voorgenomen beleid onderling consistent zijn, de gekozen instrumenten aansluiten op de gekozen doeleinden en het beleid aansluit op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Zo komen de planbureaus tot waardering voor en kritiek op de Nota Ruimte. De nuchterheid van de nota lijkt een realistisch antwoord op de complexe ruimtelijke en maatschappelijke werkelijkheid die zich op langere termijn aandient. De kanttekeningen betreffen vooral de rol van de overheid: is zij vooral sturend of gaat zij juist uit van consumentenvoorkeuren. Verder blijft in de nota de internationale context onderbelicht.

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com