NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Barrie Needham

Een andere marktwerking
Een verkenning van de mogelijkheden bij het Nederlandse ruimtelijk beleid

Vormgeving: Typography & other serious matters, paperback met grote flap, 68 pagina's, 17 x 24 cm
Tekst in Nederlands, ISBN 90-5662-437-7 / 978-90-5662-437-8, € 22,50

NAi Uitgevers i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag

Een andere marktwerkingNederland kenmerkt zich door een actieve betrokkenheid van de overheid bij bijna alle veranderingen in de ruimtelijke orde. Aan die betrokkenheid ligt een uitgebreid stelsel van publiekrechtelijke regels ten grondslag, zoals wetten op nationaal niveau en bestemmingsplannen op lokaal niveau. In het buitenland daarentegen wordt de ruimtelijke inrichting veel meer via het privaatrecht aan de burger zelf overgelaten. Zou het privaat recht ook voor de Nederlandse ruimtelijke inrichting niet veel meer kunnen worden benut? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat.

In hoeverre deze alternatieve vorm van ruimtelijke inrichting haalbaar is, wordt verkend voor tien actuele vraagstukken in het Nederlandse ruimtelijke beleid, zoals: de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen, de inrichting en het beheer van de woonomgeving, de financiering van het ruimtelijk beleid door 'rood-voor-groen'-constructies, files en andere vormen van hinder, en duurzame ontwikkeling. De auteur concludeert dat het op een andere manier structureren van de markt met privaat recht zeker een goed alternatief is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

> Laatste exemplaren verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com