NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
Positions - Journal on Modern Architecture and Urbanism

Positions is een nieuw, internationaal en interdisciplinair tijdschrift geheel gewijd aan de geschiedenis, theorie en analyse van de moderne architectuur en stedenbouw na 1900. Met een internationale redactie en met medewerking van de meest vooraanstaande specialisten uit het veld, vormt het een gezaghebbend platform voor nieuw en baanbrekend onderzoek, beslissende inzichten, nieuwe agenda’s en debat. Het vormt hiermee het enige tijdschrift over de moderne architectuur en stedenbouw in al haar intellectuele, geografische en interdisciplinaire aspecten. Van de jongste herijking van het begrip modernisme tot de nieuwste inzichten op het gebied van interdisciplinaire ruimtestudies, van de eerste resultaten van nieuw onderzoek in Azië en Afrika tot de ontsluiting van nieuwe onderzoeksgebieden in de landen achter het voormalige IJzeren Gordijn. Van intelligente architectuurhistorische analyses tot inzichten uit onderzoeksvelden als genderstudies, (post)koloniale geschiedenis, filosofie en film.

> Verschijnt twee tot vier keer per jaar.
> Elk nummer is gewijd aan een thema, met een inleidend essay van de verantwoordelijke (gast)redacteur
> Vier tot zes artikelen over specifieke aspecten van het thema en een discussieforum met bijdragen van peer reviewers, externe bijdragen en ingezonden brieven.
> Tijdschrift dat zowel gezaghebbend als vernieuwend is, toegankelijk en wetenschappelijk, radicaal en verrassend.

Positions 1 Grand Plans

Het is niet meer mogellijk om een abonnement af te sluiten op dit tijdschrift

Sarah Williams Goldhagen, Eric Mumford, Cor Wagenaar (red.)

Positions #1 - Grand Plans
Journal on Modern Architecture and Urbanism

Vormgeving: Joseph Plateau, Paperback, ing., Geïllustreerd (kleur en zw/w), 160 pagina's, Formaat: 17 x 24 cm
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-653-2, € 24,50

I.s.m. University of Minnesota Press
Met steun van Stimuleringsfonds voor Architectuur

Positions is een internationaal, multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan de voortgaande geschiedenis, historiografie, analyse en theoretische herziening van moderne architectuur en stedenbouw. De artikelen worden geselecteerd middels blind peer review (anonieme collegiale toetsing). Het tijdschrift stelt zich niet ten doel om voor eens en altijd vast te stellen wat moderne architectuur en stedenbouw is geweest of is. Positions is daarentegen een discursief forum dat zich richt op onderzoek naar, studie van en debat over moderne architectuur en stedenbouw; op het stellen van nieuwe vragen en het heroverwegen van oude; op het formuleren van nieuwe onderzoeksvragen en het herformuleren van vertrouwde; op het opgraven en analyseren van onbekende of onvoldoende onderzochte projecten, instellingen en bewegingen en het heronderzoeken van reeds onderzochte; op de verdieping van gevestigde theoretische gezichtspunten en de confrontatie met nieuwe. In de geest van het modernisme willen de redacteurs van Positions de obstakels slopen die verhinderen dat de studie van moderne architectuur en stedenbouw zich ontwikkelt tot een werkelijk internationaal en multi-disciplinair werkterrein, niet gehinderd door taalbarrières en de zeer diverse culturele achtergronden van de wetenschappers die momenteel op dit terrein werken. De bijdragen zullen meerdere paden blootleggen, soms in dezelfde en soms in tegengestelde richting.

Het eerste nummer van Positions richt zich op mondiale stedenbouw en biedt wetenschappers een platform om de laatste verkenningen in hun veld te presenteren, de horizon ervan te verbreden en vragen te stellen bij de grenzen en innerlijke logica van de tot nu toe opgebouwde kennis in de wetenschap.

> Bestel nu bij NAi Boekverkopers

> Neem contact op met University of Minnesota Press voor verkoop in Noord en Zuid-Amerika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië.

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com