NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
OPEN - Cahier over kunst en het publieke domein

Open reflecteert vanuit een cultureel perspectief over de hedendaagse publieke ruimte: door een thematisch onderzoek naar de veranderende condities hiervan en nieuwe opvattingen over openbaarheid wil Open een structurele bijdrage leveren aan de theorievorming over deze onderwerpen en een podium voor reflectie zijn over én voor de sociaal-culturele en artistieke praktijk. Voor Open schrijven internationale auteurs, onder wie cultuurfilosofen, sociologen, mediatheoretici, architectuur- en kunstcritici en politicologen. Open werkt ook samen met kunstenaars en vormgevers, vaak in de vorm van speciale bijlagen, en maakt incidenteel nummers met gastredacteuren.
Het cahier richt zich op een divers publiek dat geïnteresseerd is in kritische vertogen en discussies over de verhouding tussen culturele productie en het publieke domein, en in de implicaties daarvoor van processen als globalisering en mediatisering.
Open wil aldus autonoom en experimenteel gedachtegoed rond kunst en publieke ruimte creëren en stimuleren.

> Verschijnt twee keer per jaar in een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.
> Bevat essays, meer projectgebonden teksten, boekbesprekingen en interviews.
> Kent themanummers (ondermeer over veiligheid, geheugen, zichtbaarheid, geluid, tolerantie, hybride ruimte, vrijheid van cultuur, informele media, kunst als publieke zaak, maakbaarheid en privacy.)

Open is een initiatief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, de landelijk opererende organisatie die tot taak heeft bijzondere kunstprojecten in de openbare ruimte te realiseren.

De redactie van Open bestaat uit Jorinde Seijdel (hoofdredacteur) en Liesbeth Melis (eindredacteur). De vormgeving is van Thomas Buxo. Voor meer informatie zie www.opencahier.nl.


actuele uitgave

Redactie: Jorinde Seijdel (hoofdredacteur), Liesbeth Melis (eindredacteur). Gastredactie: Jeroen Boomgaard (lector Kunst en Publieke Ruimte, Gerrit Rietveld Academie), Peter Peters (lector Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Zuyd Hogeschool), Sher Doruff en Yvonne Dröge Wendel.

Open 24 Dingpolitiek
Wat kunst & design doen in democratie 

€ 19,50 | 15 november 2012
Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-029-4 | Engelse editie ISBN 978-94-6208-030-0 | Paperback | 128 p | 17 x 24 cm | Geïllustreerd | Design: Thomas Buxó en Klaartje van Eijk | nai010 publishers in samenwerking met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Zuyd Hogeschool, Maastricht, en het Lectoraat Kunst in de Samenleving, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg.


Open 24 onderzoekt wat de stand van zaken is in de theorie en praktijk van de
‘dingpolitiek’. Wat doet een ding als kunst in democratie, hoe maakt kunst
publieken, hoe interacteert een ding met andere dingen en mensen, en hoe
beïnvloedt hij deze. In 2005 vroegen Bruno Latour en Peter Weibel in het boek
en de tentoonstelling Making Things Public: Atmospheres of Democracy zich af
hoe een democratische politiek beter kan functioneren en wat de rol van
dingen, objecten, issues en kunst, daarin is.

> Bestel bij NAi Boekverkopers

 

word abonnee! voorgaande nummers
NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com