NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
OASE - tijdschrift voor architectuur

OASE is een onafhankelijk, internationaal, tweetalig (Nederlands/Engels) tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. OASE onderscheidt zich door een inhoudelijke reflectie op het onderwerp. Er verschijnen drie nummers per jaar. Elk nummer is gewijd aan een actueel thema en biedt een belangrijke bijdrage aan het internationale vakdebat. In verschillende essays en achtergrondartikelen, geschreven door nationaal en internationaal bekende auteurs uit de wereld van architectuur en stedenbouw, ligt het accent op onderzoek en theorievorming van de ontwerpdiscipline. De actieve deelname van de architectuuropleidingen van de universiteiten van Delft, Gent en Leuven staat garant voor een wetenschappelijk sterke basis.

> Verschijnt drie keer per jaar
> Vaktijdschrift waarin een reflectieve en kritische houding over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur centraal staat.
> Oase wordt sinds oktober 2003 (nr. 62) uitgegeven door NAi Uitgevers in opdracht van de stichting OASE
> Komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Rotterdam), het Prins Bernhard Cultuurfonds (Amsterdam), de Stichting Geertruida Bolhuis (Groningen), de Technische Universiteit Delft, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Gent.

> www.oasejournal.nl

> OASE bekroond bij Best Verzorgde Boeken 2006

actuele uitgave

redactie: Tom Avermaete, David de Bruijn, Job Floris
auteurs: Vittorio Magnago Lampugnani, Ellis Woodman, Florian Fischer & Reem Almannai, Dirk Somers, Hans van der Heijden e.a.

Oase 92 Codes en Conventies

€ 19,95 | februari 2014 | Nederlands/Engels ISBN 978-94-6208-097-3 | paperback | 168 p | 17 x 24 cm | illustrated (50 b/w) | w-titel | nur 648 | ISSN 01696238 | design: Karel Martens & Aagje Martens | in samenwerking met The Flemish Architecture institute, Antwerp | Met steun van Creative Industries Fund NL

OASE 92 Codes en Conventies focust op een generatie van moderne architecten die in de schaduw van bekende tijdgenoten zijn gebleven. Deze 'architecten van de schaduwcanon' ontwikkelden een heel eigen benadering, waarbij de moderne architectuur niet werd gezien als radicaal tegengesteld aan conventie en traditie, maar juist een herinterpretatie was van bekende typologieën, compositorische codes en tectonische principes.

Vooraanstaande auteurs beschrijven hoe moderne architecten als Fernand Pouillon, Kay Fisker, Fernando Tavora en Giovanni Muzio zich bezighielden met de taal en de recente en klassieke geschiedenis van architectuur. Hun projecten tonen een eigenzinnige zoektocht naar het scheppen van continuïteiten met de architectuur van vóór het modernisme.

De architecten van de schaduwcanon vormen een opstap naar een kritische reflectie over de rol van historische codes en alledaagse conventies in de hedendaagse ontwerppraktijk.

 

word abonnee! voorgaande nummers
NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com