NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Redactie: Jorinde Seijdel en Liesbeth Melis
Met bijdragen van Nicolas Bourriaud, Brian Holmes, Ned Rossiter/Brett Neilson, Jan Verwoert, Paulo Virno

Open 17
Een precair bestaan.
Kwetsbaarheid in het publieke domein

Vormgeving: Thomas Buxó en Klaartje van Eijk, Paperback, Geïllustreerd (kleur en zw/w), 144 pagina's, 17 x 24 cm
Nederlandse editie, ISBN 978-90-5662-693-8, € 24,50
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-694-5

I.s.m SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Open 17Sinds enige jaren is er een internationaal discours gaande rond het begrip ‘precariteit’ of ‘precairheid’, aangezwengeld door Europese sociale bewegingen en filosofen als Paolo Virno. Precariteit verwijst naar de relatie tussen tijdelijke en flexibele arbeidsarrangementen en een bestaan zonder voorspelbaarheid en zekerheid, dat de levenscondities van steeds grotere groepen in de samenleving bepaalt.

Precariteit doet zich op vele plekken van de samenleving tegelijk voor, als gevolg van de neoliberale, Postfordistische economie, waarin de nadruk ligt op de immateriële productie van informatie en diensten en een continue flexibiliteit. Hetzelfde geldt voor de creatieve sector: flexibele productie en outsourcing van werk, kenmerkende aspecten van de diensteneconomie, zijn ook te vinden in kunst-, cultuur- en communicatiebedrijven.

In dit nummer van Open wordt ingegaan op precairheid in een culturele en sociale context, onder meer door in te gaan op het functioneren van de kunstscene, en op de condities van de precaire stad en publieke ruimte.

> Bestel nu bij NAi Boekverkopers

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com