NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Colin Huizing, Antoon Melissen, Diana Stiger, Pietje Tegenbosch, Tijs Visser, Caroline de Westenholz, Renate Wiehager, Atsuo Yamamoto, Midori Yamamura

nul=0
De nederlandse nul-groep in een internationale context

Vormgeving: Lesley Moore, Geïllustreerd (kleur)en z/w), Paperback, 192 pagina's, formaat: 20,5 x 27 cm
Nederlandse editie, ISBN 978-90-5662-837-6, € 27,50
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-838-3
September 2011

I.s.m Stedelijk Museum Schiedam

Met steun van Hartenfonds, Rotterdam en Gifted Art, Rotterdam

Tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam van 11 september 2011 tot 22 januari 2012 georganiseerd i.s.m. de Zero Foundation Düsseldorf

nul=0
De legendarische Nederlandse Nul-beweging uit de jaren zestig staat de laatste jaren zowel in Nederland als internationaal weer in de belangstelling. Het Stedelijk Museum Schiedam organiseert in september 2011 voor het eerst sinds vijftig jaar in Nederland een internationale tentoonstelling over Nul. De komende jaren staan ook belangrijke tentoonstellingen in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland gepland. De publicatie nul = O biedt een rijk geïllustreerd internationaal perspectief op het werk van de Nederlandse Nul-kunstenaars en hun buitenlandse geestverwanten.

In de publicatie nul = 0. de nederlandse nul-groep in een internationale context reconstrueren toonaangevende internationale auteurs de ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Nul-groep met zijn internationale geestverwanten: de kunstenaars van de Duitse Zero, het Franse Nouveau Réalisme, de Italiaanse Azimut- en de Japanse Gutai-groep als ook individuen als Yves Klein, Yayoi Kusama en Lucio Fontana. Met het herontdekken van elementen als tijd en ruimte, licht en beweging door de huidige generatie kunstenaars zijn de verrichtingen van deze kunstenaars weer bijzonder actueel.

De leden van de Nederlandse Nul-groep verklaarden verschijnselen uit de werkelijkheid tot kunst en benadrukten in hun werk de schoonheid van sereniteit, herhaling en eenvormigheid. De Nul-kunstenaars namen afstand van het stereotiepe beeld van de bohémien in schilderskiel en werden geïnspireerd door de technische verworvenheden van de opkomende consumptiemaatschappij. Gezamenlijk werkten ze aan manifesten en publicaties en organiseerden ze internationale tentoonstellingen met gelijkgezinden. Ze zetten hiermee de toon voor een nieuw artistiek klimaat in Nederland en stimuleerden met de kunstenaars van de internationale ZERO-beweging een omwenteling in de beeldende kunst die vooruitliep op de conceptuele kunst, land art en minimal art.

> Bestel bij NAi Boekverkopers


NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com