NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
HUNCH - The Berlage Institute on Architecture, Urbanism and Landscape

Hunch is een architectuurtijdschrift dat vanuit een Nederlands perspectief mondiale kwesties onder de loep neemt die bepalend zijn voor de gebouwde omgeving en het internationale architectuurdiscours.
Twee keer per jaar presenteert Hunch actuele, theoretische en praktische onderwerpen en een waardevolle bron van analytische ideeën en productieve strategieën.

In samenwerking met het Berlage Instituut

  • Gevestigde en nieuwe namen in het architectuurdiscours
  • Theorie en praktijk
  • Essays over specifieke thema's.
actuele uitgave
Hunch 14

Salomon Frausto (red.)

Hunch 14
Publicity

Vormgeving: Niels Schrader met Karen van der Kraats, Geïllustreerd (kleur en zw/w), Paperback, 176 pagina's,
Formaat: 24 x 30 cm
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-743-0, € 22,50
Juli 2010

I.s.m. het Berlage Instituut, Rotterdam

De architectuur is door de snelle verstedelijking en toenemende mondialisering van de afgelopen twintig jaar meer dan ooit doorgedrongen tot de publieke verbeelding. Toonaangevende academici en een nieuwe generatie opvallende architecten beschrijven de grotere rol die architectonische ontwerpen spelen in het publieke bewustzijn.

De onderwerpen in deze Hunch zijn: de gevolgen van overheidssponsoring op vernieuwende ontwerpen, de vorming van publiek-private samenwerkingsverbanden bij het creëren van de stedelijke ruimte, het toepassen van marketingstrategieën in het ontwerpen en hoe architecten in toenemende mate gebruikmaken van media-aandacht. Tevens wordt in de verschillende bijdragen ingegaan op de middelen en technieken waarmee zinvolle architectonische stedelijke ruimte wordt geproduceerd, in een herbezinning op wat het maken van ‘publieke’ architectuur tegenwoordig inhoudt.

Met bijdragen van Tom Avermaete, Alexander D’Hooghe, Dieuwertje Komen, Fumihiko Maki, David Mohney, Edi Rama, ZUS, e.a.

word abonnee! voorgaande nummers

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com