NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons
English version

Zie ook:
Het ontwerpen
van woningen

Een handboek
(herziene editie)


DASH - Delft Architectural Studies on Housing

DASH (Delft Architectural Studies on Housing) is een thematisch tijdschrift, geheel gewijd aan het woningontwerp. Naast historische en hedendaagse projecten onderzoekt DASH ook uitvoerig nieuwe en bestaande woningtypen en schakelingen worden en brengt deze in kaart. Het doel is de toekomst: met tot de verbeelding sprekende analyses wil DASH een impuls geven aan een verdere vernieuwing van het woningontwerp. Naast de Nederlandse traditie en actualiteit komen ook de internationale ontwikkelingen aan de orde.

In de afgelopen eeuwen is in Nederland een woningbouwtraditie ontstaan die befaamd is over de hele wereld. De leerstoel Woningontwerp van de TU Delft wil met de periodiek DASH de rijkdom van het woningontwerp weer blootleggen. Dat streven past in de belangrijke rol die de faculteit Bouwkunde van de TU Delft al decennia lang speelt in de Nederlandse woningbouw.

DASH wil zowel in de academische gemeenschap als tussen de ontwerpende en opdrachtgevende partijen een centrale positie innemen. Voor opdrachtgevers, architecten en wetenschappers is DASH een instrument om de hedendaagse opgave op een vernieuwende manier te lijf te gaan en om nieuwe kennis over het woningontwerp te ontwikkelen en uit te dragen.

> Verschijnt tweemaal per jaar
> Elk nummer is gewijd aan een cruciaal thema voor de hedendaagse woningbouw, met een inleidend essay van de verantwoordelijke (gast) redacteur, gevolgd door uitgebreide, uniforme plan documentatie van relevante projecten uit heden én verleden
>
Vier tot zes artikelen over specifieke aspecten van het thema waarin historische terugblik en kritische reflectie op huidige bouw praktijk centraal staan en een literatuurwijzer die inter­disciplinair aansluit op het specifieke thema.
>
DASH wil een internationale bijdrage leveren aan het woningontwerp vanuit een Nederlands perspectief.

actuele uitgave


Auteurs: Jacques Vink, Piet Vollaard, Dirk van den Heuvel en Dick van Gameren
Redactie: TU Delft, Leerstoel Woningontwerp

DASH Het ecohuis
Typologieën van ruimte, bouwen en wonen

Vormgeving: Joseph Plateau, Geïllustreerd (kleur en zw/w), Paperback, 160 pagina's, Formaat: 23 x 28 cm
Nederlands/Engelse editie, ISBN 978-90-5662-853-6, € 29,50

I.s.m. Faculteit Bouwkunde Leerstoel Woningontwerp, Technische Universiteit Delft
Deze editie van DASH is een samenwerking met Jacques Vink en Piet Vollaard

De bouw is verantwoordelijk voor zo’n 20 procent van de totale kooldioxide-uitstoot en 30 procent van de energievraag en behoort samen met de sectoren van de chemie en het transport tot de grootste vervuilers. Duurzaamheid behoort daarmee tot de belangrijkste vraagstukken voor ontwerpers en architecten en is een uitdagend veld voor vernieuwing en onderzoek. DASH gaat op zoek naar het ideale ecohuis: van zonnewoningen tot Superuse, van Cradle to Cradle tot en met drager-inbouwsystemen en precieze prefabtechnologie.

Bestel bij NAi Boekverkopers

voorgaande nummers
word abonnee!

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com