NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Aaron Betsky, Herman Vuijsje, Joyce Roodnat, Tracy Metz, Rainer Johann, Kersten Nabielek
Saskia van Stein, Marcel van Ool (red.)

Stad noch land
De ruimtelijke ontordening van Nederland

Vormgeving: Minke Themans, Fotografie: Dieuwertje Komen, Paperback, 128 pagina's, Formaat: 17 x 24 cm,
Nederlandse editie, ISBN 90-5662-549-7 / 978-90-5662-549-8, € 18,50 UITVERKOCHT
Oktober 2006

In samenwerking met Staatsbosbeheer.

Tentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut van 7 oktober 2006 tot 18 februari 2007 en in Kasteel Groeneveld van 14 september 2006 tot 1 april 2007.

Stad noch landHet rommelige tussenland waar stad en agrarisch gebied in elkaar overgaan lijkt zich, ondanks de Nederlandse planningstraditie en het bijbehorende ordeningsapparaat, nog steeds te kunnen onttrekken aan de gangbare ideeën over ruimtelijke ordening. Het zijn ongrijpbare, altijd veranderende gebieden, maar ook spannende plekken vol met geheimen en mogelijkheden; een informele structuur die parallel aan formele ruimtelijke ingrepen ontstaat.

Het tussenland kenmerkt zich door een veelheid aan vormen en laat zich moeilijk eenduidig formuleren. Het is een land van 'bricolage', niet van planning. De eigenschappen van deze gebieden kunnen echter juist wel op een fysiek en sociaal niveau inzichtelijk worden gemaakt, vanwege de onverwachte en volstrekt onvoorspelbare manieren waarop mensen zich deze ruimte toe-eigenen. Aan de hand van drie concrete gebieden - De Liede (Haarlemmermeer), De Heerlerbaan (Limburg), en Dorst (Noord-Brabant) - geeft deze publicatie inzicht in de onvoorspelbare manieren waarop deze ruimtes zich ontwikkelen.

Behalve een catalogus bij de tentoonstellingen in het NAi en Kasteel Groeneveld, is deze publicatie ook een hybride en inspirerende verzameling van essays, poëzie, beeldverhalen, wandelroutes en ansichtkaarten.

Locatie tusseNLand - een film van Ben van Lieshout

Er zijn in Nederland gebieden tussen stad en platteland waar planologen en gemeentelijke regelgeving weinig vat op lijken te hebben. Het zijn de rafelranden van de stad, soms unheimisch en soms juist uitgesproken kneuterig, met autosloperijen, paardenweitjes, caravanstallingen, mobiele patatwagens en kleine groene gebieden. Meestal liggen deze stukjes Nederland ingeklemd tussen oprukkende infrastructuur, zoals spoorwegen, snelwegen of een landingsbaan van Schiphol. Ben van Lieshout ging voor Kasteel Groeneveld op zoek naar deze bijzondere plekken en de mensen die in dit 'tussenland' verkeren, als passant, bewoner of kleine ondernemer. Dit resulteerde in de bijzondere film Locatie TusseNLand, waar de mens van het tussenland centraal staat.

De officiële première is tijdens het Filmfestival in Utrecht op 30 september om 19.30 uur in 't Hoogt. Locatie tusseNLand draait in Kasteel Groeneveld van 22 september 2006 tot en met 1 april 2007. De film werd mede mogelijk gemaakt met steun van Habiforum.

>> Meer over 'Tussenland' de reeds verschenen publicatie van het Ruimtelijk Planbureau (RPB)

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com