NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Michiel Dehaene en Els Vervloessem, John Habraken, Thierry Lagrange, Yeoryia Manolopoulou,
Dimitri Messu (Exyzt), Erik en Ronald Rietveld, Iris Schutten, Hannes Schwertfeger (Baubotanik),
Tom Vandeputte
Redactie: Klaske Havik, Véronique Patteeuw en Hans Teerds

OASE 85
Productieve onzekerheid
Het onvoorziene in planning, ontwerp en beheer

Vormgeving: Karel Martens en Werkplaats Typografie, Paperback, Geïllustreerd (zw/w), 128 pagina's, 17 x 24 cm
Nederlands/Engelse editie, ISBN 978-90-5662-840-6, € 19,95
Oktober 2011

I.s.m Die Keure

Met steun van Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

OASE 85De economische crisis van de afgelopen jaren heeft haar weerslag op de ruimtelijke ordening en de bouwpraktijk. Daarom vindt OASE het noodzakelijk de vraag te stellen, hoe de ontwerper deze onzeker¬heid productief kan inzetten. Met andere woorden: zit er een potentieel voor ontwerp in die on¬stabiele en veranderende samenleving en stedelijke context? En zo ja, welke houding dient een ontwerper dan aan te nemen? En hoe kunnen beheerders, planners en beleidsmakers deze dynamiek onderdeel maken van hun ontwikkel- en beheersplannen? OASE 85 beantwoordt deze vragen aan de hand van theoretische beschouwingen en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Waar ook vroeger al werd geanticipeerd op verandering in gebruik of programma tijdens de levensduur van gebouwen en gebieden, is nu ook de voortgang van projecten zelf in het geding. De financiële instabiliteit maakt dat processen moeizamer verlopen, soms maanden of jaren worden stilgelegd of afgeblazen. OASE 85 brengt verschillende visies op de rol van de ontwerper ten aanzien van het onbepaalde voor het voetlicht.

OASE is een onafhankelijk, internationaal, tweetalig (Nederlands/ Engels) tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Elk nummer is gewijd aan een actueel thema en biedt een belangrijke bijdrage aan het internationale vakdebat. OASE verschijnt drie keer per jaar.

> Bestel bij NAi Boekverkopers

> Meer over OASE

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com