NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Tijdschriften over architectuur en kunst Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Auteurs: Karl Belen, Filip Geerts, Nancy Meijsmans/Bart de Zwart, Sandra Parvu, David Peleman, Patricio Del Real, Kelly Shannon, Marinke Steenhuis, Hans Teerds en Paola Vigano
Tom Avermaete, Klaske Havik, Hans Teerds (red.) en Nancy Meijsmans (gastredacteur)

OASE 80
Over Territoria

Vormgeving: Karel Martens en Werkplaats Typografie, Paperback, Geïllustreerd (zw/w), 144 pagina's, 17 x 24 cm
Nederlands/Engelse editie, ISBN 978-90-5662-724-9, € 19,95
December 2009

I.s.m Die Keure

Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Vlaamse Gemeenschap, de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL)

OASE 80Er is waarschijnlijk niet eerder zo’n intensief debat gevoerd over de inrichting van het platteland als tegenwoordig. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten wordt bezorgd gekeken naar het landschap dat in rap tempo verandert als gevolg van de verstedelijking en alles wat daarbij komt kijken. Van nationale tot regionale overheid, van milieugroeperingen tot autolobby, van professioneel betrokkenen tot particulier bezorgden, ieder spreekt een woordje mee in dit maatschappijbrede debat. In veel gevallen is het een debat tussen ideaalbeelden en economische modellen, tussen agrarische werkelijkheid en stedelijk parklandschap, tussen ecologie en mobiliteit.

OASE 80 onderzoekt wat het architectonisch ontwerp kan betekenen in het transformatieproces op de schaal van de regio. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de instrumenten die de ontwerper ter beschikking staan in deze opgave, maar ook op welke manier het ontwerp een ‘positieve’ invloed kan hebben op deze processen.
In de verschillende bijdragen wordt de rol van het territorium binnen de hedendaagse ontwerppraktijk verduidelijkt en wordt een kritische reflectie geboden op het discours dat zich in de laatste jaren op dit vlak heeft ontwikkeld.

> Bestel bij NAi Boekverkopers

> Meer over OASE

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@nai010.com